Strona archiwalna
Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Michałowice Wersja tekstowa

Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej?

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. 

Wideotłumacz
Udogodnienia dla niesłyszących

Na podstawie przepisów art. 9 ust 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) Wójt Gminy Michałowice informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą w Urzędzie Gminy Michałowice wykorzystać

Kontakt

Gmina Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców
Warszawy 1
05-816 Michałowice
www.michalowice.pl

Sekretariat:

tel: (22) 350 91 91
fax: (22) 350 91 01

mail: 

Wójt Gminy Michałowice

Z-ca Wójta

Sekretarz

Skarbnik

Krzysztof Grabka

-

Zofia Idzikiewicz
Anna Jankowska

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00

Konta: Bank Spółdzielczy w Raszynie 
nr r-ku budżetu: 16 8004 0002 2007 0009 0623 0001

 

Wadia przetargowe oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów należy wpłacać na rachunek nr:
86 8004 0002 2007 0009 0623 0002

 

Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym należy przekazywać na rachunek nr:

64 8004 0002 2007 0009 0623 0010

epuap

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

adres skrytki Urzędu Gminy Michałowice:

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Gmina Michałowice:

REGON: 013269290

Identyfikator Gminy: 1421042

NIP Gminy: 534-24-80-595

Urząd Gminy w Michałowicach:

REGON: 000541753